Grafik zajęć

Obecnie jest ustalany grafik pracy poszczególnych organizacji w porozumieniu ze Szkołami.

Wszystkich chętnych na zajęcia prosimy o kontakt z koordynatorami.