SPADOCHRON BEMOWO 2

Zintegrowane działania skierowane do dzieci i młodzieży z trudnościami o różnym podłożu oraz ich rodziców

realizowane w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo

dla uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży do lat 18.

Wsparcie psychologiczne i rozwój osobisty

Indywidualne spotkania i warsztaty grupowe.

Wsparcie edukacyjne

Korepetycje i terapia pedagogiczna.

Zajęcia sportowe

Zajęcia na ściance wspinaczkowej.

Diagnozy i konsultacje specjalistyczne

Diagnozy i konsultacje SI, diagnoza ADHD, diagnoza  autyzmu, badanie poziomu inteligencji.

Warsztaty i szkolenia dla rodziców

Sesje weekendowe – Warsztaty Umiejętności Wychowawczych oraz kilkugodzinne, tematyczne szkolenia o wychowaniu i wspieraniu rozwoju dziecka.

Streetworking

Czas wolny, zabawa, nauka, przyjaciele.