SPADOCHRON BEMOWO

Zintegrowane działania skierowane do dzieci i młodzieży z trudnościami o różnym podłożu oraz ich rodziców

realizowane w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo

dla uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży do lat 18.

Wsparcie psychologiczne i rozwój osobisty

Indywidualne spotkania i warsztaty grupowe

Wsparcie edukacyjne

Korepetycje, terapia pedagogiczna, Szkoła Uczenia Się

Zajęcia sportowe

Gry zespołowe, zajęcia na ściance wspinaczkowej, gimnastyka indywidualna i grupowa

Konsultacje specjalistyczne

Diagnozy i konsultacje SI, konsultacje dietetyczne

Warsztaty dla rodziców

Sesje weekendowe

Streetworking

Czas wolny, zabawa, nauka, przyjaciele