Realizatorzy zajęć

Projekt przygotowany został przez trzy warszawskie organizacje działające od wielu lat na rzecz dzieci i młodzieży i będzie przez nie realizowany w partnerstwie.
W jego skład wchodzą: